Vejle Kommune har fået et universitet. De første godt 50 studerende har meldt sig, primært fra Vejle, men også fra andre kommuner. Smart U Vejle skal bl.a. være med til at imødegå de kommende års voksende behov for viden og kompetencer i kommunen.

Smart U Vejle er ikke et  universitet i traditionel forstand. Hvorfor bygge et universitet , når man allerede råder over de nødvendige lokaler? Hvorfor ikke udnytte, at universitetsuddannelse også kan foregå på nettet? Vi inviterer forskere og forskningsmiljøer til at undervise medarbejdere, så de klædes på til at udvikle kommunens fagområder. Forskningsmiljøer tilbydes gode muligheder for forskning i emner, der er omfattet af kommunens strategiske indsatser og som  miljøerne er internationalt anerkendte for.

Folkeskolen er det område, vi først har taget hul på. Her har vi indledt et spændende samarbejde med ForskningsLab: It og Læringsdesign (ILD) ved Aalborg Universitet med udbud af moduler i Master i IKT & Læring. I foråret afsluttede ILD sit forskningsprojektiPads i en Skole i Bevægelse – Mine første 100 dage med iPad.   University College Lillebælt, der har nogle af landets fremmeste læremiddelforskere, samarbejder med ILD om undervisning på mastermodulerne.

Vi er i dialog med Aarhus Universitet om et samarbejde om uddannelse og mulig forskning på andre fagområder i kommunen.

ILD til et fagområde i kraftig udvikling

I samarbejde med ILD (ForskningsLab: It og Læringsdesign)  ved Aalborg Universitet udbydes moduler i Master i IKT & Læring til skolerne i Vejle Kommune.

Skolerne  har behov for at uddanne digitale spydspidser, der kan være med til at inspirere kollegerne til, hvordan it kan anvendes i fagene. Aalborgs masteruddannelse har moduler, der retter sig mod disse fag, bl.a. dansk og matematik. Modulerne har tre fremmødedage, resten er online (undervisning, gruppearbejde, vejledning).

I februar udbød vi sammen med Aalborg Universitet det første modul i IKT, didaktisk design og dansk (Se mere her). Det er blevet til ét mere, og vi har siden udbudt et modul, hvor fokus er matematik. Udover kommunens Learning Lab lægger Vejle Bibliotek lokaler til. Med god plads til undervisning, tilbud om biblioteksvejledning, studiepladser, grupperum og videokonferencerum er biblioteket væsentligt for den fortsatte udvikling af Smart U Vejle (Se mere her).

Det er foreløbig blevet til godt 50 studerende. Vejle Kommunes studerende er tæt på deres hjem, og de møder kolleger og danner netværk på tværs af skolerne. Modulerne er tilrettelagt således, at de tager udgangspunkt i lærernes konkrete praksis.
Uddannelses- og forskningssamarbejdet med ILD følger den ambitiøse strategi, som Vejle Kommunes Børne- og Familieudvalg vedtog i 2011 med det formål at sikre den it-pædagogiske udvikling af skolerne (se Den Digitale Skole 2011-15). Strategien lægger sig tæt op ad KL’s strategi for området.

Universitet i Danmarks 6. største kommune

Danske (og udenlandske) universiteter vil gerne samarbejde med betydningsfulde aftagerinstitutioner om at udbyde uddannelse. Vejle Kommune er en sådan aftagerinstitution – den 6. største kommune i Danmark.

Det kan vise sig at være ikke bare en god forretning for universiteter, men også en mulighed for at udvikle sig i landskabet af stadigt mere varierede universitetsformer. Der tegner sig et billede at tre universitetsformer i dette landskab:

  • Det traditionelle (fysiske) universitet
  • Det virtuelle universitet (fuld online uddannelse, vejledning m.m.)
  • Det hybride universitet (forskellige blandinger af fysisk og online uddannelse)
Vejle Kommune tager det bedste af disse tre og blander dem til en 4.universitetsform:

  • Det smarte / intelligente universitet (med reference til  begrebet “smart city” -se bl.a. Smart Vejle

“Smart U Vejle” er den smarte eller intelligente måde at lave fremtidens universitet på. Det er blandingen af det traditionelle og det virtuelle universitet i en hybrid, der går målrettet efter ikke blot uddannelse på nye måder, men også efter strategisk udvikling af viden og kompetencer i det fællesskab, som en kommune repræsenterer.

Erhvervslivet & Smart U Vejle

Smart U Vejle skal  naturligvis på sigt henvende sig til virksomheder og borgere. Smart U Vejle vil øge kompetencer og vidensniveauet i en kommune, der hele tiden må udvikle sig i konkurrence med  andre – bl.a. om tilflytning og fastholdelse af virksomheder og arbejdskraft. Her vil et universitet både skulle skabe tiltrækning og fastholdelse gennem værdifuld videns- og kompetenceudvikling.

Smart U Vejle er indtil videre funderet i et samarbejde etableret mellem B&U, VIFIN og Vejle Bibliotek og indgår i Vejle Kommunes samlede Smart City strategi.

Kontakt:

B&U: Mads Bo-Kristrensen (4111 1619)
VIFIN: Ib Jespersgaard (2175 2434) og Jacob Knudsen (2344 3258)
Vejle Bibliotek: Lone Knakkergaard (4042 8927)

Besøg også Smart Vejle