IPads bliver i stigende grad brugt af børn og pædagoger i daginstitutioner. Der er ligeledes kommet en bevidstgørelse af, at iPads kan understøtte børns udvikling og læring i pædagogiske kontekster, og denne forskning fortsætter.

Det vil sige:

– Arbejde med at iPad ses som et samlet redskab, hvor man på naturligvis flekser mellem forskellige iPads, alt efter hvad der skal bruges lige nu i legen. iPad skal være et slags ”magisk kort”.

– På eksperimenterende vis undersøge de kreative muligheder med nogle af de nyeste iPad muligheder, så som Augemted Reality, Film etc.

– Afprøve hvordan Fantasyrejser, historiefortælling og dramapædagogik kan inddrage digitale medier. Herunder hvordan den analoge leg kan ”smelte” sammen med den digitale leg på en smidig og enkel måde, der ikke skaber nævneværdige forsinkelser, mens legen finder sted.

– Undersøge hvordan børnene være kreative og medskabende i forbindelse med ovenstående

– Og sidst, men ikke mindst, udvikle et forløb som andre pædagoger og daginstitutioner også kan bruge

Mikrostudie gruppen bag projektet er Jacob Knudsen, VIFIN, Vejle Kommune, der har stor erfaring med at udvikle kreative digitale forløb og to erfarne forskere, Kjetil Sandvik, Københavns Universitet og Klaus Thestrup Aarhus Universitet – begge forskere med indsigt i bl.a. digitale medier, fortælling og dramapædagogik.

Projektet ”Det magiske kort” kommer til at bestå af små eksperimenterende workshops, efterfølgende afprøvninger af ideer i institutionen og på baggrund af resultaterne, udviklingen af et konkret pædagogisk forløb som andre pædagoger og institutioner.

Det teoretiske udgangspunkt

Ideerne tager udgangspunkt i begrebet Medieleg, et nyere begreb, som Ph.d. i medieleg Klaus Thestrup definerer som børns leg og eksperimenter med medieteknologier og mediefortællinger.

Meget enkelt sagt er Medieleg et eksperimenterende fællesskab som trækker på dramapædagogiske metoder som improvisation og ”lære i rolle” – og hvor pædagoger og børn sammen undersøger digitale medier. Der er ingen, der har de rigtige svar på forhånd, de kommer i løbet af processen. Fælles er, at begge parter bliver klogere undervejs. På medier og innovative processer.

Under legen reproducerer ikke blot kultur, mening og social orden. Igennem interaktion med hinanden kan der opstå nyproduktion som indeholder innovative og kreative vinkler. Pædagogen har mulighed for at deltage i denne interaktion, hvor alle i princippet kan lære fra sig. Man kan fx mødes om noget, som ingen af parterne har viden om så som en ny app. Den deltagende pædagog har dog en anden rolle end børnene i kraft af sin position som ansvarshavende voksen i en dagsinstitution. Udover at være deltager har pædagogen ifølge Thestrup tre andre roller. Pædagogen har mere livserfaring og kan derfor bidrage med anden viden end børnene i en rolle som mester. Alle parter i legen skal have mulighed for at deltage aktivt og det søger pædagogen for som guide. Pædagogen er på lige fod med de andre deltagere aktør, hvilket betyder at man udfolder fællesskabets kulturelle regler og koder.

I medieleg kan man tilsidesætte pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og lade uforudsigeligheden styre legen. Man kan skabe et rum, hvor stort set alle muligheder står åbent. Børnene og pædagogerne opfinder hen ad vejen.