smartonsdag

Kan man være smart på en onsdag? Kan man tænke nye og anderledes løsninger? Kan man få gode indspark fra helt andre folk end dem man plejer at arbejde sammen med?

“Smarte Onsdage” er et nyt initiativ skabt af Spinderihallerne og VIFIN, Videnscenter for integration, Vejle Kommune.

Smarte Onsdage handler om på uformel vis at mødes på tværs af virksomheder, institutioner, kommunale forvaltninger og fagskel – og ikke mindst finde på gode ideer og netværke, mens man passer sit daglige arbejde.

Den første Smarte Onsdag
Vi startede 18. september, hvor Jacob Knudsen fra VIFIN var den første vært for ”Smarte Onsdage”. Temaet for Jacob Knudsens dag var formuleringen af hans koncept ”Smart City i øjenhøjde”. Jacob Knudsen arbejder p.t. på forskellige projekter, hvor han gerne vil inddrage Smart City idéer. Bl.a. inden for Dagtilbudsområdet, Social Innovation og ”Byens identitet”.

Tanken er at udtænke et koncept, der gør, at Smart City begrebet ikke blot er store dyre projekter og luftige teorier, men noget den enkelte medarbejder/borger kan arbejde med i hverdagen. Dette kan i princippet dække alt fra arbejdsmetoder, forskningssamarbejder med universiteter til kompetenceudvikling af medarbejdere.


Til stede på Smarte Onsdage var Eva Sommer Hansen og Lene Lawaetz fra Spinderihallerne, Ib Jespersgaard fra VIFIN, og folk, som inviteres fra gang til gang.

Hvordan foregår ”Smarte Onsdage”?
Hver 2. onsdag mødes vi i Spinderihallernes Café kl. 9.00 og passer vores daglige arbejde. Dagens vært starter med en morgenbriefing om dagens tema. Derefter arbejder vi hver især med det vi alligevel skulle. Undervejs tager vi os tid til at tale lidt om dagens tema og når arbejdsdagen er slut, samler dagens vært indtryk og overvejelser i et lille resumé (Video, tekst eller lignende) som alle kan få lov at kigge med i.

Uformelt netværk
Samværet er meget uformelt; men det forventes at deltagerne er åbne for nye idéer, kontakter, projekter og løsningsmuligheder. Til gengæld er vi åbne for at alle kommunalt ansatte eller private virksomheder, der måtte have lyst, kan deltage på samme præmis.

Kig forbi eller kontakt en af ”værterne” og hør mere!

Værter på ”Smarte Onsdage
18. september Jacob Knudsen, VIFIN, Jackn@vejle.dk
2. oktober Lene Lawaetz, Spinderihallerne, Lenla@vejle.dk
16. oktober Ib Jespersgaard, VIFIN, Ibjes@vejle.dk
30. oktober Eva Sommer Hansen, Spinderihallerne, Evsha@vejle.dk

Alle Onsdage foregår i Caféen i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle. Værterne er i Caféen fra kl. 9.00, men du er velkommen til at komme og gå i løbet af dagen, som det passer.

www.vifin.dk  – www.spinderihallerne.dk