SMR

Smart U Vejle og VIFIN deltog sammen med beredskabschefen fra Vejle Brandvæsen, Ole Borch, i Smart Mature Resilience partnermødet i Riga den 26. – 29. oktober.

Af Ib Jespersgaard

Forskningsprojektet udvikler blandt andet på indikatorer på en smart og resilient by. På mødet i Riga var der dog særlig opmærksomhed på byernes kritiske infrastruktur. I den forbindelse, kunne Ole Borch fortælle, hvordan man håndterer kriser/laver krisestyring i Vejle og i Danmark. Vi arbejdede bl.a. med et særligt processtyringsværktøj under ledelse af Strathclyde Universitet, som Ole Borch påtænkte at tilpasse og bruge i forbindelse med krisestyring i Vejle Brandvæsen.

I mødet deltog 4 universiteter, ICLEI, DIN og 6 andre byer (Glasgow, Riga, San Sebastian, Kristiansand, Bristol og Rom), der hver især var repræsenteret af en ekspert på kritisk infrastruktur og en generalist. Der var meget erfaringsudveksling mellem eksperterne fra de forskellige byer, og de forskellige workshops på partnermødet gav en god fremdrift i projektet.