ekspedition

 

Af Jacob Knudsen

Det er nogle af de centrale undersøgelsesspørgsmål, vi stiller i et nyt projekt, ”Den Store Opdagelsesrejse For De Helt Små”. Projektet er støttet af BUPL’s udviklingspulje og kører i hele 2016.

Sammen med daginstitutionen Paddehatten i Grejs ønsker vi at undersøge, hvordan de helt små børns (1-2,5 år) nysgerrighed kan være drivkraft i deres første opdagelser med digitale medier. Her nærmere forstået som leg, der giver mulighed for at arbejde med læring igennem bevægelse, sanser og kreativitet. Udgangspunktet er at gå på opdagelse i omverdenen og igennem dette opleve, afprøve og forstå verden.

Fra Paddehatten deltager deres vuggestuepædagoger med Souschef Malene Skjærris som tovholder og fra VIFIN Jacob Knudsen og Anne Charlotte Petersen. Ligeledes med i projektet er 3 forskere: Kjetil Sandvik, Københavns Universitet og Klaus Thestrup og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. Deres opgave er dels at hjælpe os med faglige input til projektet, dels at lave analyser på de idéer, vi prøver af.

Projektet starter i februar. Omdrejningspunktet vil være daginstitutionen Paddehattens årshjul og arbejdet med læreplanstemaerne. Projektet vil bestå af en række udviklingsforløb og mikrolabs, der etableres fortløbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter i årshjulet.  Formålet med udviklingsforløbene og mikrolabsene er at afprøve og udvikle nye idéer til, hvordan de digitale medier kan understøtte arbejdet.  Med dette ønsker vi at finde nye måder at arbejde med digitale medier og læreplanstemaer i forhold til de helt små, og ikke mindst ønsker vi at finde en arbejdsmetode, der giver os mulighed for fremadrettet at være i øjenhøjde med udviklingen og selv udvikle nye idéer i en travl hverdag.

”Den Store Opdagelsesrejse For De Helt Små” køres som samskabelsesprojekt mellem børn, pædagoger, konsulenter og forskere.