smart

Resiliens, digitaliseringer og sikring af kvalificeret arbejdskraft er nogle af de områder, der er udfordringer indenfor i fremtiden. For at kunne tage fat om disse udfordringer arbejder vi i Smart U Vejle med netværksopbygning og lokalisering af mulige nye samarbejder.

 

Af Jacob Knudsen

I øjeblikket er Smart U Vejle bl.a. i gang med at udvikle et nordisk projekt om, hvordan man kan udnytte det stigende antal online uddannelsesmuligheder og bringe dem i samspil med fysiske møder og nye former for didaktik.

Der tegner sig et samarbejde med Københavns Universitet, Universitetet i Agdar (Kristiansand), Kristiansand by, Grønlands Universitet, Linköping Universitet, et kommunesamarbejde på Island og Valga by.

Desuden har vi haft gode indledende snakke med Aarhus Universitet i forhold til fælles berøringsflade. Her er flere af ovenstående udfordringer berørt, og vi ser frem til den videre diskussion.