SMR2

Smart U Vejle og VIFINs er blevet partner i et stort EU-finansieret forskningsprojekt. Her skal  vi sammen med de øvrige 10 partnere udvikle standarder for modenhedsgrader af resiliens.

Af Ib Jespersgaard

Jacob Knudsen, Elizabeth Gregersen og Ib Jespersgaard deltog i opstartsmødet i juni 2015 i San Sebastian. Her var der fokus på at skabe en fælles forståelse af projektet.
De forskellige partnere redegjorde desuden for deres kompetencer og for, hvordan de hver især vil kunne bidrage til projektets gennemførelse.

VIFIN lagde især vægt på at præsentere arbejdet med social resiliens – herunder de projekter som VIFIN selv er direkte involveret i: Smart U, projekt LADDER, Smart city i øjenhøjde, sprogsimuleringsinitiativerne m.v.

Projektledelsen var delt i en teknisk del, som universitetet TECNUN i San Sebastian er ansvarlig for og en videnskabelig, som Universitetet i Agder står for. Partnerne i projektet var meget kompetente og dedikerede. Projektopgaven med hensyn til tidsramme, nyttemål og forankring var gennemtænkt og de nødvendige ressourcer til stede.

VIFIN forventer, at der vil kunne udvikles spændende ’spin-off’- projekter med nogle af partnerne.