kl

Hvad er fremtidens pædagogiske praksis med digitale medier i daginstitutioner? Hvordan skaber man et godt og balanceret sammenspil mellem brugen af digitale medier og det at færdes i den virkelige fysiske verden? Hvordan kan pædagogikken afspejle, at dagtilbuddet via de digitale redskaber står midt i verden og kan kommunikere med hvem som helst, hvor som helst? Og hvordan sikrer vi, at børn blive godt klædt på til de muligheder og ikke mindst udfordringer som den digitale verden giver?

Af Maren Andersen og Jacob Knudsen

Den nuværende implementering af digitale redskaber i dagtilbud må allerede nu tage højde for de næste udfordringer, som venter lige om hjørnet. Derfor skal VIFIN og Digitale Børn være med til at give bud på, hvordan fremtidens brug af digitale medier kan være i daginstitutioner.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sætter i samarbejde med KL i 2015 fokus på, hvordan digitale medier bruges i daginstitutioner, og hvordan fremtiden vil se ud på dette område. Som følge af dette udskrev de før jul et udbud i tre dele, der skal kortlægge brugen af digitale medier i daginstitutioner.

Sammen med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Aarhus Universitet har VIFIN vundet udbuddet om at kortlægge: Dannelse i en digital og global verden – digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces.

Stærkt forskerteam
Udbudsansøgingen er udviklet i et tæt samarbejde mellem Maren Andersen og Jacob Knudsen, VIFIN, og Klaus Thestrup, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, med sidstnævnte som afsender af udbuddet. Klaus Thestrup er en af de førende forskere på området, og sammen med medforskerne Kjetil Sandvik og Carsten Jensen synes vi, at der er sammensat et stærkt forskerteam.
De har allerede igennem en årrække afprøvet, diskuteret og formidlet om mulighederne for, hvordan børn og pædagoger kan anvende mange forskellige digitale redskaber, herunder kommunikation og produktion med andre på tværs af tid og rum udenfor dagtilbuddet.

Next Practice Labs
En vigtig del af projektet er en række ”next practice labs”, hvor idéer til fremtidens brug af digitale medier skal udvikles. VIFIN og Digitale Børn-projektet har stået for udviklingen af konceptet og vil sammen med Klaus Thestrup, AU og pædagoger fra Vejle, Helsingør og Aarhus stå for afviklingen af disse. Fra Vejle deltager to dygtige pædagogiske fagfolk; Malene Skærris, souschef, Daginstitutionen Paddehatten og Mette-Lise Larsen, leder, Daginstitutionen Asebo. Begge har stor erfaring fra tidligere digitale udviklingsprojekter og skal sammen med Jacob Knudsen, VIFIN, stå for en udviklingsworkshop i Vejle med deltagelse af pædagoger fra hele landet.

Projektet forløber i 2015 og er netop skudt i gang i forbindelse med det første møde med det pædagogiske netværk, hvor der blev drøftet hvilke fokusemner, forskningsprojektet skal arbejde med. Næste trin bliver tre forskningsforløb i samarbejde med det tilknyttede pædagogiske netværk i de såkaldte ”next practise labs”, hvor forskere og pædagoger i fællesskab skal undersøge de udvalgte problemstillinger og fokusemner. Det hele skal munde ud i en konference og rapport i december i år, hvor forskere og pædagoger præsenterer deres resultater og bud på fremtidens pædagogik for digitale medier i daginstitutioner.