fab

Torsdag den 30. april 2015 afholdt Fablab@SCHOOLdk, et konsortium af kommuner fra hhv. Vejle, Aarhus og Silkeborg samt Aarhus Universitet, konference i Spinderihallerne. Konferencen var målrettet forskellige faggrupper med interesse for teknologi, design og læring, herunder pædagogisk personale, skoleledere, beslutningstagere, teknologiudviklere og forskere.

Af Stine Mahler Petersen

På konferencen fik deltagerne bl.a.mulighed for at afprøve nye maker-teknologier & software, hvilket blandt andet inkluderede Actura Robotcenter, RaspberryPod, Quirkbots, 3D printhuset og RUM arkitektur.

Til konferencen kunne man også opleve forskellige forsknings- og vidensoplæg, der afdækkede emner som elevers viden om it og design, opdagelser om teknologi i FabLab@SCHOOLdk og foreløbig viden og resultater om brugen af denne særlige undervisnings- og læringsform.

Efter de interessante oplæg havde deltagerne mulighed for at melde sig på forskellige workshops. VIFIN deltog i workshoppen Rethink, hvor der ind i historieundervisningen var arbejdet med eget design og 3D-print. En proces der bevægede sig fra at iagttage arkitektoniske strukturer gennem tiden, tegne udkast til eget design, modellerer det for så til sidst at printe. I workshoppen fik deltagerne mulighed for at gennemgå samme proces.

Lidt om Fablab@SCHOOLdk
FabLab@SCHOOLdk er et innovativt undervisningskoncept, der tilbyder banebrydende teknologi til design og konstruktion målrettet elever i folkeskolen. FabLab@SCHOOLdk er et samarbejde mellem Aarhus Universitet (CAVI) og Spinderihallerne (Vejle Kommune). Det er et forsknings- og undervisningskoncept, der sætter fokus på brugerdrevet udvikling og en interdisciplinær tilgang til undervisning. Der er fokus på designtænkning, digital fabrikation og pædagogik/didaktik.

I FabLabs får skoleelever mulighed for at forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske modeller i et digitalt fabrikationsværksted såsom design af interaktivt tøj, udvikling af nye musikinstrumenter eller nye innovative idéer. Fabrikationsværkstedet er fysisk beliggende i Spinderihallerne.

Formålet er at træne eleverne i teknologisk mestring, hvilket anses for at være en afgørende kompetence i fremtiden. Derudover skal skoleeleverne lære en problemløsende tilgang ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang, således at de ikke bare kan bruge teknologi, men også kan tænke den ind i problemløsning i deres hverdag.
Se mere om FabLab@SCHOOLdk