smr3

I forlængelse af deltagelsen i ’100 Resilient Cities’ er Vejle nu også blevet partner i det europæiske forskningsprojekt ’Smart Mature Resilience’. Projektet er netop blevet godkendt med et samlet beløb på ca. 4.6 mio. €. Vejles andel heraf er ca. 176.000 €.

 

Af Ib Jespersgaard

Vejle er i de næste år en del af Rockefeller Foundations internationale netværk 100 Resilient Cities (100RC). Vejle er derfor blevet en attraktiv partner for universiteter i Europa, der arbejder med resiliens støttet af EU-programmet Horizon 2020.
Et af disse projekter, Smart Mature Resilience, udviklet i et samarbejde med VIFIN, er netop godkendt. Projektet er ansøgt af TECNUN, University of Navarra, i samarbejde med en række andre universiteter i Europa og Deutsches Institut für Normung. Der er 7 byer med som partnere. Det er Bristol, Kristiansand, Glasgow, Riga, Donostia-San Sebastian, Rom, Glasgow og Vejle. Partner er desuden ICLEI, der bl.a. arbejder med resiliens og bæredygtighed i over 1000 byer rundt om i verden, og som Vejle i forvejen samarbejder med i 100RC-netværket.
Deltagelsen i dette projekt passer fint ind i Vejles medlemskab af 100RC og den nye vision ”Vejle med Vilje”, hvor Vejle har fokus på bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse.

Identificering af modenhedsgrader i forhold til resiliens
VIFIN repræsenterer Vejle i projektet, der løber over 3 år. Projektet vil udvikle nogle brugbare måder at arbejde med resiliens på ved at identificere byers forskellige modenhedsgrader. For hver modenhedsgrad udvikles en række anbefalinger, som en by skal udvikle for at blive endnu mere resilient.
Arbejdet med at gøre en by mere resilient beror i høj grad på, hvordan man kan arbejde med social resiliens – altså hvordan man som kommune kan involvere borgere og samskabe løsninger med borgere, institutioner og virksomheder og imødegå pludselige katastrofer eller gradvise negative trusler.

Opgaver og udbytte
Vejles opgave i projektet bliver at deltage i den samlede projektudvikling, holde en workshop om holistisk resiliens og agere som rådgiver i forhold til en af de andre byer i partnerskabet.
For Vejle vil deltagelse i projektet give en dyb indsigt i andre byers arbejde med resiliens, få forskningsbaseret viden til Vejles udvikling mod en mere resilient by og dermed give værdifuld feedback til samarbejdet i 100RC.