06-The_Learning_Society_forsidespot

VIFIN og Smart U Vejle har fået 75.000 euro af Nordisk Ministeråd til projektet ”The Learning Society”, hvor tre universiteter sammen med tre kommuner og en offentlig uddannelsesvirksomhed skal udvikle og afprøve nye formater for efteruddannelse i et læringsnetværk. The Learning Society skal give deltagerne nye kompetencer i og udvikle nye formater for efteruddannelse og læring, og skal danne grundlag for flere og større samarbejder, bl.a. forskningsprojekter.

Af Maren Pilegård Andersen

The Learning Society er et samarbejdsnetværk på tværs af sektorer under den europæiske pulje Nordplus Horizontal. De deltagende partnere er: Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Agder Universitet i Norge, Valga Kommune (Estland), Kristiansand Kommune (Norge) og Vejle Kommune samt Háskólafélag Suðurlands i Island.
Sammen vil de udveksle erfaringer og viden om formater til formel og uformel læring. Samtidig vil de udvikle og afprøve nye formater for efteruddannelse igennem samskabende metoder. Disse består af en kombination af online og face-to-face workshops, følgeforskning og afprøvning af undervisningsformater igennem casestudier. Det tværsektorielle samarbejde muliggør innovative perspektiver og metoder til efteruddannelse og læring, som ikke ville blive udviklet af én enkelt sektor.

Hvordan skal fremtidens efteruddannelse indrettes?
Stadige forandringer er en grundbetingelse i dagens samfund og forventes at accelerere i fremtiden. Kompetente ansatte i fremtidens samfund må derfor være i stand til at lære hele livet og tilpasse deres arbejde til nye forandringer og viden. En konsekvens af det er, at formålet med uddannelse ikke længere blot vil handle om, hvad der skal læres. Det bliver vigtigt at muliggøre livslang læring og lære kursister at ”lære, hvordan man lærer”. Konsekvensen bliver derfor også, at uddannelse ikke længere kan baseres på undervisningsmetoder, der er udviklet i og for det industrielle samfund. Der skal være mere fleksibilitet i form af, hvornår, hvor og hvordan der er adgang til uddannelse og ny viden. Der er behov for at få adgang til den nyeste forskningsbaserede viden hurtigt og uden de store udgifter forbundet med at tage ansatte ud af deres arbejde for at gå på kursus.

The Learning Society skal derfor bidrage til at udvikle læringsformater og metoder til at designe kurser og uddannelse, som understøtter organisationer og individer i at få relevant og fleksibel læring på arbejdspladsen og i hverdagen.

Digital dannelse og forberedelse på fremtidens teknologiske udvikling
I projektet vil der blive arbejdet med 4 cases om digital udvikling, forebyggelse af radikalisering, forbedring af muligheder for efteruddannelse og sikring af livslang læring. Alle vil tage udgangspunkt i et kursus i resiliens. Agder Universitet vil på baggrund af forskningsprojektet Smart Mature Resilience, som VIFIN og Vejle Kommune også er en del af, udvikle fire kursusforløb i resiliens, som hver især skræddersyes til lokale målgrupper og kontekster i Norge, Estland, Island og Danmark.

I Vejle skal VIFIN arbejde med en case om digital udvikling. Der vil blive sat fokus på de udfordringer, der følger af den fortsatte digitale udvikling. Det sker i et resiliensperspektiv om, hvordan kommunen undgår, at digitaliseringsprocesser ekskluderer borgere uden stærke kompetencer i IT. Kurser i resiliens skal hjælpe med at besvare spørgsmål som: Hvilke kompetencer og egenskaber vedrørende IT er afgørende i fremtidens samfund? Og: Hvordan kan digitale netværk, samfund og sociale netværk facilitere resiliens?