uni

Smart U Vejle er  et samarbejdsprojekt med forskellige universiteter og ideen er at give lettere og mere målrettet adgang til universitetsaktiviteter som Mastermoduler og online undervisning, forskningssamarbejde, studievejledning og gode praktikforløb. Målet er kvalificerede medarbejdere, adgang til ny viden, undervisning passende til medarbejdere, kommune og virksomheder og god uddannelsesvejledning.

Smart U Vejle skal også understøtte borgeres adgang til videreuddannelse. Eksempelvis borgere fra udsatte områder eller Expats, der er kommet til Danmark med deres arbejdende ægtefælle og gerne vil videreuddanne sig eller fortsætte allerede påbegyndt uddannelse.

Al undervisning og al forskning i projektet Smart U Vejle foregår derfor gennem de universiteter vi har tilknyttet projektet. Er det undervisningsforløb, tilmelder sig hos det konkrete universitet, der ligeledes står for undervisning, krediteringer, eksamener og eksamensbeviser, etc. Vi træffer blot aftaler med de konkrete universiteter om at undervisning eller dele af foregår i Vejle.

I forhold til forskning, er det ligeledes universiteterne der står for forskningen. Vi er samarbejdspartnere i form af at stille medarbejdere, institutioner og udfordring til rådighed for forskningen.

Smart U Vejle er et samarbejde mellem Uddannelse & Læring, VIFIN, Vejle Bibliotekerne og en række både nationale og internationale universiteter.